Түгээмэл асуултууд

Хүүхдийн мөнгөнд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

1. Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх /Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, Хүүхдийн гэрчилгээ шаардлагатай/

2. Банкинд данс нээлгэх /Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, Хүүхдийн гэрчилгээ шаардлагатай/

Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг


Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх